Midgård
På Midgård

V. 21

Utställningsvecka BL3

Måndag 22 maj

08.30-17.00
Kursprov MU3A-B

12.50-15.50
Gyarb. RL3

Tisdag 23 maj

08.30-17.00
Kursprov MU3A-B

Torsdag 25 maj

Kristi himmelsfärdsdag

Fredag 26 maj

Lovdag

V. 22

Måndag 29 maj

08.25-15.25
Gymnasiearbete RL3

08.30-15.30 (GK)
09.30-14.30
Omprovstillfälle matematik NP åk 3
Sal: A2006-A2007

Tisdag 30 maj

08.25-15.25
Gymnasiearbete RL3

Onsdag 31 maj

08.30-12.30
08.30-14.30 (GK)
Kursprov FY2

08.25-15.25
Gymnasiearbete RL3

Fredag 2 juni

08.30-12.30
08.30-14.30 (GK)
Kursprov Fy1
Sal: B3020

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.