Midgård
På Midgård

V. 2

Onsdag 11 jan.

Skolstart VT17

Torsdag 12 jan.

14.00-15.30
Information om val till högre årskurs, ES1, NA1 och SA1

V. 3

Badlektioner på Navet v.3-4 för Idrott 1 och Idrott 2

Projektvecka TE2

Torsdag 19 jan.

18.00-20.30

Öppet hus på Midgård

V. 4

Badlektioner på Navet v.3-4 för Idrott 1 och Idrott 2

Gymnasiearbetsvecka NA

Praktik: BL3 - 23-25/1

Rep. vecka DN3-MU3
(end. individuella val)

Torsdag 26 jan.

14.00-16.30
Omprovstillfälle matematik
Sal: A2006/07

Genvägar
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.