Nyfiken på Midgård?

Vill du veta mer om Midgårdsskolan och våra utbildningar?

Kolla filmer från våra program!

På Midgård

Lärum

Driftsinformation

-------------------------------------

v.41

Måndag 5 okt

DN2/DN3 utbyte med Stockholms Estetiska Gymnasium. Endast ind.val

Utbildning elevskyddsombud (på Dragonskolan)

Tisdag 6 okt

DN2/DN3 utbyte med Stockholms Estetiska Gymnasium. Endast ind.val

Föreläsning, Anna Nygren om stress och livsstil. Åk 1-2.

Kvällsföreläsning, Anna Nygren om stress och livsstil. Vårdnadshavare välkomna!

Läsårstider

Nationella prov lå1516

Genvägar
Midgårdsskolan
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå
Tel: 090-16 59 50
Fax: 090-16 59 48

Sidan ändrad
2015-10-07 10.15
av Anna Lundström

Dela
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.