Midgård
På Midgård

V. 17

APL, RL3 och VO3

Estetisk kommunikation, MU1

Tisdag 25 apr.

13.00-14.30
Ungdomshälsan
BL1, DN1, RL2 och TE1
Sal: E1000

Onsdag 26 apr.

NP Sve1 del B
(Sv. som 2:a språk 1)

14.00-15.30
Skolföreställning: Apokalyps, MU1
Plats: Valhalla

19.00-20.30
Kvällsföreställning: Apokalyps, MU1
Plats: Valhalla

Torsdag 27 apr.

14.00-15.30
Skolföreställning: Apokalyps, MU1
Plats: Valhalla

19.00-20.30
Kvällsföreställning: Apokalyps, MU1
Plats: Valhalla

Fredag 28 apr.

NP Sve1 del C
(Sv. som 2:a språk 1)

- - -

Studentexamen 2017

Torsdag 15 juni kl. 12.30 (för alla elever i åk 3-4)

Mer information om skolavslutningen kommer att publiceras i april.

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.