På Midgård

v. 40

Onsdag 1 oktober

15.00-16.00

Start för EFIT med Korpen
Sal: D1025

Fredag 3 oktober

12.40-15.00

Värdegrund Forumspel: DN/TE/FI åk 1-3

14.00

Genrep inför konsert i Aula Nordica, MU åk 1-3

19.00

Konsert MU, åk 1-3
Plats: Aula Nordica

v. 41

Torsdag 9 oktober

10.00-10.40

Temahalvdag: Sex och samlevnad DN2, FI2,
MU2A och TE2
Sal: Filmsalen

11.00-11.40

Temahalvdag: Sex och samlevnad, SA2A och SA2B
Sal: Filmsalen

15.00-17.00

Gemensam instrumentlektion: MU3A-B (se schema)

Fredag 10 oktober

10.00-10.40

Temahalvdag: Sex och samlevnad, BL2, IB1 och MU2B
Sal: Filmsalen

11.00-11.40

Temahalvdag: Sex och samlevnad, EM2 och NA2A-B
Sal: Filmsalen

v. 42

Onsdag 15 oktober

9.00

Matråd

13.00-14.45

Skolföreställning: #Nätkärlek med Unghästen för åk 1
Sal: Valhalla

19.00-20.45

Föreställning för allmänheten: #Nätkärlek med Unghästen
Sal: Valhalla

Torsdag 16 oktober

13.10-15.30

Pianoworkshop för alla pianister
Sal: B1104

Genvägar
Midgårdsskolan
Regementsområdet
Box 3054
903 02 Umeå
Tel: 090-16 59 50
Fax: 090-16 59 48
Sidan ändrad
2014-09-30 13.10
av Therése Svärd
Dela
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.