Välkommen till Mariehemsskolan


Höstterminen:

13.08.19  - 13.12.20

Lovdagar:

13.10.28  - 13.11.01 (vecka 44)

Vårterminen:

14.01.08  - 14.06.11

Lovdagar:

14.01.27

14.03.03  - 14.03.07 (sportlov, vecka 10)

14.04.14  - 14.04.21 (påsklov, vecka 16)

14.05.01  - 14.05.02

14.05.30

14.06.06

(Ytterligare en dag tillkommer under läsåret)

Fritidshemmen är stängda:

13.08.15  - 13.08.16

14.01.27


I fokus

Chatta med Barnombudsmannen

När: Torsdagen den 24 april kl 10-11.
Tema: Rätten att må bra

Läs mer om Umeå kommuns stöd till barn och unga med psykisk ohälsa
www.umea.se/psykiskohalsa

Mariehemsskolan
Gökropsv.12 A
906 51 Umeå

Sidan granskad av

Lars Jonsson

2013-09-02 12.39

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.