Välkommen till Mariehemsskolan
Mariehemsskolan
Gökropsv.12 A
906 51 Umeå

Sidan granskad av Lars Jonsson


2015-02-19 09.11

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.