Välkommen till Mariebergsskolan

Mariebergsskolan är en 1-6 skola med förskoleklass och fritids. Totalt har vi 295 elever. Skolan är belägen i Umeås nordöstra del med upptagningsområdena Marieberg, Mariedal och Anumark.

2015-01-13

I södra mediateket händer det nya grejer hela tiden.

Tidigare uppdateringar

I fokus

Veckans rastaktivitet

v.5 Snappa vante (flaggleken)


Kommande:

Mariedagen 6/2-15 (stängningsdag, skola och fritids stängt)

Storsjung 11/2

Vinterdag F-2 17/2

Vinterdag 3-6 18/2

Mariebergsskolan i Umeå jobbar med hållbar utveckling
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.