Välkommen till Mariebergsskolan

Mariebergsskolan är en 1-6 skola med förskoleklass och fritids. Totalt har vi 295 elever. Skolan är belägen i Umeås nordöstra del med upptagningsområdena Marieberg, Mariedal och Anumark.

I norra mediateket händer det grejer! 

Så här såg det ut på tisdag morgon, 2014-10-21.

Tidigare uppdateringar

I fokus

Veckans rastaktivitet

V. 45 Jipp Jipp

Kommande:

Innebandyturnering 3-6 11/11

Mariebergsskolan i Umeå jobbar med hållbar utveckling
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.