Välkommen till Mariebergsskolan

Mariebergsskolan är en 1-6 skola med förskoleklass och fritids. Totalt har vi 295 elever. Skolan är belägen i Umeås nordöstra del med upptagningsområdena Marieberg, Mariedal och Anumark.

Elevenkät 2014

Klicka på knappen nedanför för att komma till er elevenkät.

F-3 länken har blivit uppdaterad nu kl 13:19 11/7.

Sista renoveringsrycket i Norra mediateket! 141118

Tidigare uppdateringar

I fokus

Veckans rastaktivitet

v. 47

Putta kon/Frågesport/Kims lek

Kommande:

Skolråd 26/11

Storsjung alla 3/12

Novellfest alla 10/12

Mariebergsskolan i Umeå jobbar med hållbar utveckling
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.