Välkommen till Mariebergsskolan

Mariebergsskolan är en 1-6 skola med förskoleklass och fritids. Totalt har vi 295 elever. Skolan är belägen i Umeås nordöstra del med upptagningsområdena Marieberg, Mariedal och Anumark.

Slutspurt i södra mediateket, 150220.

Tidigare uppdateringar

I fokus

Veckans rastaktivitet

v.8 Tipsrunda/Mästarnas mästare

Kommande:

OBS dagarna har ändrats för vinterdagarna.

Vinterdag F-2 18/2

Vinterdag 3-6 17/2

Mariebergsskolan i Umeå jobbar med hållbar utveckling
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.