Mål och kvalitet

På förskolan Månskenet arbetar vi med stort engagemang och med en pedagogisk medvetenhet. Vi arbetar mot de verksamhetsmål som finns i Umeå kommun, förskolans läroplan (Lpfö98, rev10) och mot skollagen.
Hade du nytta av informationen?  
(35 röster)
Dokument och planer

Här samlas dokument och planer, som Kvalitetsredovisning, Likabehandlingsplan, mm.

-LikabehandlingsplanPDF

-Förskolans läroplan, Lpfö98 (rev2010)

-Lokal arbetsplanPDF

-Kvalitetsrapport 2013/2014PDF

Innehåll

Förskolan Månskenet
Pedagoggränd 3
90730 Umeå

Sidan granskad av Teres Holmgren

2015-03-30 16.41

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.