Mål och kvalitet

På förskolan Månskenet arbetar vi med stort engagemang och med en pedagogisk medvetenhet. Vi arbetar mot de verksamhetsmål som finns i Umeå kommun, förskolans läroplan (Lpfö98, rev10) och mot skollagen.


Dokument och planer

I listan till höger finns länkar till de dokument som styr vår verksamhet.


  • Likabehandlingsplanen definierar kränkningar och diskriminering och tar upp Månskenets vision om att alla ska känna glädje, trygghet och delaktighet hos oss. Likabehandlingsplanen beskriver sedan hur vi ska arbeta för att alla ska behandlas lika.

  • Förskolans läroplan är en länk som tar dig till Skolverkets hemsida. Där kan du välja att klicka på länken som tar dig till förskolans läroplan. Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

  • I den lokala arbetsplanen kan du läsa om hur vi på Månskenet arbetar med de mål som finns i förskolans läroplan. Där finns beskrivet hur vi ska uppfylla målen i vår verksamhet, på varje enskild avdelning.

  • Kvalitetsrapporten, som är den sista länken här till höger, beskriver hur vi på Månskenet har lyckats uppfylla de mål som vi strävat efter under 2013/2014 och hur kvaliteten har varit i verksamheten. Här kan man läsa om både personalens och vårdnadshavarnas syn på verksamheten.
Hade du nytta av informationen?  
(35 röster)
Dokument

Här samlas dokument och arbetsplaner, som Kvalitetsredovisning, Likabehandlingsplan, mm.

-LikabehandlingsplanPDF

-Förskolans läroplan, Lpfö98 (rev2010)

-Lokal arbetsplanPDF

-Kvalitetsrapport 2013/2014PDF

Innehåll

Förskolan Månskenet
Pedagoggränd 3
90730 Umeå

Sidan granskad av Malin Norberg

2015-06-04 11.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.