Välkommen till förskolan Månskenet!

Vi har flyttat! Vår förskola ligger nu på Pedagoggränd 3. Vi har nära till lekplatser, skogen, idrottshall och bibliotek. Vi utgår från barnens behov och blandar fri inne och utelek med olika planerade aktiviteter.

Förskolan Månskenet
Pedagoggränd 3
90730 Umeå

Sidan granskad av

Britt-Inger Norberg

2014-09-22 08.28

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.