Föräldrainformation

Kontaktlista

Personal i 7BPDF


Utvecklingssamtal och Unikum

Utvecklingssamtal sker två gånger/läsår och ni får inbjudan av handledaren på skolan. Lärarna skriver skriftliga omdömen som är färdiga till ett visst datum. När omdömena ska vara klara får ni reda på av handledaren vid inbjudan till samtal, då kan du som förälder gå in och läsa dem hemma i lugn och ro tillsammans med ditt barn. Kom förberedd då det gör att samtalen går snabbare och vi kan tillsammans fokusera på det som är viktigt. Höstterminens samtal börjar vecka 46.

Här kan du läsa mer om utvecklingssamtal och hur du skaffar inloggning till programmet.


Hade du nytta av informationen?  
(18 röster)

Sidan granskad av Irene Sjöberg

2013-09-03 19.31

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.