Arbetslag och klasser

Läs mer om vilka som arbetar i de olika arbetslagen under Arbetslag A eller B.
Hade du nytta av informationen?  
(181 röster)


Innehåll

Linneaskolan
Sönkmyrvägen 20
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Anna Zirath

2014-11-19 10.09

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.