Välkommen till Linneaskolan

Film inför Öppet hus

Länk

Aktuell information

I fokus
Reflektionseftermiddagar

25/9

15/10

11/11

1/12

Lilla Kommissionen


Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen strategi för it-politiken: It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringskommissionens uppdrag är att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs. Som en del i detta uppdrag har Digitaliseringskommissionen tillsatt Lilla kommissionen som består av fyra pojkar och fyra flickor mellan 7 och 18 år. De kommer att vara särskilda framtidsexperter och ge Digitaliseringskommissionen råd och inspel för att utmana invanda föreställningar.

Källa: Regeringskansliet

Jenny Karlsson från Linneaskolan Röbäck blir it-expert åt regeringen

 

Läs mer...


Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.