Välkommen till Linneaskolan

Film inför Öppet hus

Länk

Aktuell informationI fokus

Elevenkäten 7–9

Enkäten

Linneaskolans inriktningar

Startar torsdag 22/1

13.50 - 15.20


Reflektionseftermiddagar

28/1

16/2

13/3

2/4

20/5


Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.