IT-verksamhet i Röbäcks skolområde

På Röbäcks skolområde finns en IT-strategi som bland annat innehåller de en progression av hur vi vill att vårt område ska nå våra mål.

Röbäcks skolområdes reviderade IT-strategiPDF

IT-progressionenPDF

Hade du nytta av informationen?  
(17 röster)

Innehåll

LimeparkMenu: Sidan null har felaktigt metadatavärde i "start". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Sidan granskad av