Röbäcks skolområde

Inom Röbäcks skolområde ligger enheterna Linblommans skola, Linneaskolan, Röbäcks skola, Kasamarks skola, Förskolan Kragen, Förskolan Luvan, Förskolan Svidjan, Förskolan Yttersjö, Familjedaghem på Röbäck och Familjedaghem Kasamark/Yttersjö.

Länkar till samtliga enheter finns under Kontakta rektorer/förskolechefer Röbäcks skolområde (under Innehåll), förutom kontaktuppgifter till rektorer och skolområdeschef Pelle Eklund.

Hade du nytta av informationen?  
(51 röster)

Sidan granskad av

Erik Johan Bergvall

2014-05-27 15.26

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.