Röbäcks skolområde

Inom Röbäcks skolområde ligger enheterna Linblommans skola, Linneaskolan, Röbäcks skola, Kasamarks skola, Förskolan Kragen, Förskolan Luvan, Förskolan Svidjan, Förskolan Yttersjö, Familjedaghem på Röbäck och Familjedaghem Kasamark/Yttersjö.

Länkar till samtliga enheter finns under Kontakta rektorer/förskolechefer Röbäcks skolområde (under Innehåll), förutom kontaktuppgifter till rektorer och skolområdeschef Pelle Eklund.

Pelle Eklund Rektor Linblomman Skolområderschef RSO, Helena Oscarsson Förskolechef Luvan, Svidjan och Getingen, Alf Nilsson Rektor Linneaskolan, Myrtle Nestander Rektor/Förskolechef Röbäcks skola och Kragen, Erika Jonsson Rektor/Förskolechef Kasamark skola, familjedaghemen Yttersjö och Yttersjö förskola.

Hade du nytta av informationen?  
(54 röster)

Sidan granskad av

Erik Johan Bergvall

2014-11-18 11.46

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.