Om oss

Information om Linblomman skola


(Information in english)

Linblomman skola är en av fyra skolor i Röbäcks skolområde. De andra skolorna är Röbäcksskolan, Kasamarks skola och Linnéaskolan.

Linblomman skola ligger 4 km söder om Umeå i en gammal jordbruksbygd, där några nya bostadsområden har vuxit upp. Linblomman är omgiven av en skog där man funnit en mängd fynd från bronsåldern. Intill skolan rinner Röbäcken. Namnet på skolan anknyter till forna dagar då man odlade och beredde lin i Röbäck.
Linblomman började ritas 1988. Beslut togs att huset ska innehålla skola, skolbarnomsorg och ungdomsgård. Byggstart skedde i maj 1991. Hela Röbäcks by inbjöds till invigningen den 22/8 1992.

Linblomman har en egen skolskog alldeles inpå knuten. Den används flitigt under naturdagar, raster och uteverksamhet. Vi har bl a gjort permanenta rastplatser, vindskydd och en kälkbacke.

I anslutning till Linblomman ligger Röbäcks idrottsplats med bl a fotbollsplaner, isbana, tennisbana och motionsspår. I området finns även en ny fin idrottshall, Elofssonhallen och konstgräsplan.

Hade du nytta av informationen?  
(65 röster)
Fakta
Antal avdelningar 3
Åldershomogent Ja
Bibliotek, skol Ja
Busshållplats 500 m
Elevhälsa Ja
Fotbollsplan Ja
Idrottshall Ja
Isbana Ja
Skolcafé Nej
Pulkbacke Ja
Närhet till skog/natur Ja
Kolonilott Ja
Elljusspår Ja
Konstgräsplan Ja

Innehåll

Linblommans skola
Sönkmyrvägen 20
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Erik Bergwall

2013-08-29 16.05

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.