Tidigare kvalitetsredovisningar

Hade du nytta av informationen?  
(12 röster)

Innehåll

Linblommans skola
Sönkmyrvägen 20
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Erik Bergwall

2013-09-12 13.43

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.