Länkar

Surfa säkrare:
www.surfalugnt.se

 
 
Sökmotorer:
www.eniro.se
www.hitta.se
www.altavista.se
www.google.se
www.yahoo.se
http://www.wikipedia.org/

 
Till skolarbetet:
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/
http://www.sala.se/webbopac/sv/
http://www.outlook.se/webbguiden

http://bibliotek.educ.goteborg.se/bib-info/index.htm
http://www.swedkid.nu/
http://www.burkar.nu/
http://www.skolguiden.se/

Hade du nytta av informationen?  
(19 röster)

Innehåll

Linblommans skola
Sönkmyrvägen 20
904 40 Röbäck

Sidan granskad av Erik Bergwall

2011-09-30 11.24

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.