Välkommen till Förskolan Laxen!

Laxen är en småbarnsavdelning öppnad januari 2009. Det är femton barn inskrivna, ålder 1-3 år. Det året barnet fyller fyra år flyttas det över till en större förskola. Det är en kommunal verksamhet med en avdelning.
Två pedagoger jobbar heltid på Laxen.  1 pedagog jobbar 80 % samt en resurs på 50 %.
Vi ordnar med frukost och mellanmål själva medan vi får lunchmaten levererad från Hagaskolans kök.
Förskolan Laxen
Östra Strandgatan 50 C
903 33 Umeå

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg


2014-04-22 10.31

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.