Språkutveckling

Vi tar alla tillfällen till att träna språket ,vid matbordet,samlingar,i hallen,i leken.....varje dag har vi en lässtund


Flanosagor är uppskattad!

Hade du nytta av informationen?  
(10 röster)

Sidan granskad av Christina Johansson

2013-11-08 15.51

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.