Avdelningar och klasser

På skolan har vi en förskoleklass, fem åldershomogena grupper (åk 1 - åk 5),  samt fritidshemmet Längtan och Lyckan.

På skolområdet finns också förskolan Brännan med tre avdelningar (Brännan, Ängen och Gläntan).

Förutom verksamheten vid skolan finns också förskolan Tränset som ligger i villaområdet och dagbarnvårdare i Innertavle och Yttertavle.

Hade du nytta av informationen?  
(81 röster)

Sidan granskad av Annika Jonsson

2011-08-31 16.19

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.