Välkommen till familjedaghemmen i Ytter-och Innertavle

I menyn till vänster finner du information om familjedaghem inom Yttertavle och Innertavle.
Klicka på Visionens olika "flöden" för att läsa vad de står för.
Vi är tre dagbarnvårdare, en arbetar i Yttertavle och två i Innertavle. Hos oss Dagbarnvårdare vistas barnen i en liten barngrupp, vilket gör det möjligt för oss att se och uppmärksamma varje barn som de unika individer de är. Två förmiddagar i veckan träffas vi i vår grupplokal.

 
Vi är ute varje dag och närheten till skogen gör det möjligt för oss att vistas där flera gånger i veckan.

 
Tillsammans i Innertavles barnomsorg och skola försöker vi pedagoger skapa en röd tråd genom barnens lärande från förskolan till år 5. Vi samarbetar bland annat med områden som hållbar utveckling, språkutveckling och matematik.

 
Vi har ett väl fungerande vikariesystem.

Vår målsättning
 • Att ge barnen trygghet och god omvårdnad.
 • Lära barnen att dela med sig.
 • Ta tillvara på barnens intresse och upptäckarglädje.
 • Låta barnen utvecklas i sin egen takt och mognad.
Det unika med oss är:
 • Liten barngrupp
 • Tid för varje barn
 • Stressfri hemmiljö
 • Skapande  verksamhet
 • Tar tillvara på vardagens möjligheter
 • Hemlagad mat
 • Nära samarbete med föräldrarna

Tycker ni detta låter intressant och spännande kontakta oss gärna.

Stina Johansson tel: 090-49240
Birgitta Karlsson tel: 090-29122
Pernilla Johansson tel: 090-49309

Hade du nytta av informationen?  
(28 röster)
Öppettider
Vi har öppet efter föräldrarnas behov.

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg

2014-10-21 10.50

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.