Internationella klasser (IK)

Eleverna går i internationella, åldershomogena klasser från F-6. Nyanlända elever och reguljära elever från F-3 går i en och samma klass. I dessa klasser samverkar två pedagoger.

I årskurserna 4-6 har nyanlända och reguljära elever gemensam undervisning i de praktiskestetiska ämnena. I dessa ämnen har vi mindre undervisningsgrupp alternativt att två pedagoger samverkar.

Nyanlända elever har under sin tid på Hedlundaskolan ett särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet. Om man har ett annat modersmål än svenska har man rätt att läsa modersmålsundervisning, som är förlagd efter skoltid.

Eleverna har möjlighet att från fjärde klass läsa fördjupad engelska och arabiska på Elevens val samt kinesiska på nybörjarnivå. Under läsåret 14/15 har fördjupningen i engelska/arabiska inneburit att eleverna arbetat med Hedlundaskolans skoltidning. Lärare i svenska/SvA, engelska och arabiska har under Elevens val samverkat i elevernas arbete med Hedlundaskolans skoltidning - Världstidningen som skrivs på både svenska, engelska och arabiska. För att läsa mer om skoltidningen, klicka här.

Vi har flera olika internationella samarbeten. För att läsa mer om våra internationella samarbeten, klicka här.

Hade du nytta av informationen?  
(70 röster)
För elever och föräldrar

För att läsa mer om våra internationella klasser och vad vi arbetar med just nu, läs respektive klass blogg. Länkar till alla bloggar hittar du till vänster i menyn.

Innehåll

LimeparkMenu: Sidan null har felaktigt metadatavärde i "start". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Sidan granskad av