Internationella Klasser (IK)

Hedlundaskolan är en skola belägen mitt i centrum av Umeå. Skolan rymmer elever från hela världen och går därefter under epitetet Världens skola. Hedlundaskolans vision är att utbilda framtidens hållbara världsmedborgare. Det gör vi genom att arbeta inkluderande, språkutvecklande och identitetsskapande.

Eleverna går i Internationella klasser och har möjlighet att från fjärde klass läsa fördjupad engelska på elevens val. Under hösten 2013 får eleverna möjlighet att blicka in i det arabiska språket utifrån ett ämnesövergripande arbetssätt som inkluderar såväl NO som SO.

Eleverna går i åldershomogena klasser i grundskolans 1-6. Hedlundaskolan har en förskolaklass och ett högstadium för nyanlända elever, vilka går i ålderblandade internationella klasser (IK7-9). Nyanlända elever och reguljära samverkar på olika sätt såväl i som utanför undervisningen.


I övrigt finns det möjlighet för nyanlända elever att få ett nära pedagogiskt stöd i mindre undervisningsgrupp. Nyanlända elever har under sin tid på Hedlundaskolan ett särskilt stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Alla elever med ett annat modersmål än svenska har rätt att läsa modersmål.

En närmare presentation av respektive klass finns i menyn till vänster.

Hade du nytta av informationen?  
(55 röster)
För elever och föräldrar

Vad är det bästa med Hedlundaskolan?
- Allting är bra! Skolmaten är god, säger elev i Ik 6.

Vad är det roligaste man kan göra på Hedlundaskolan?
- Att man får vara med sina kompisar, säger elev i  Ik 5.

Roligaste skolämnet?
- Teknik och slöjd, säger elev i Ik 6.

Vad är det bästa med Hedlundaskolan?
-Jag tycker det är bra att skolan är liten, för då känner man nästan alla, säger elev i Ik 6.

Vad är det roligaste man kan göra på Hedlundaskolan?
-Gå runt och titta vad alla gör och prata med kompisar, säger elev i Ik 6.

Roligast skolämnet?
Slöjd, bild, och svenska (skriva sagor) säger elev i Ik6.

Sidan granskad av

Marie Karling

2013-08-21 21.42

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.