Fritids, Ballongen och Fjärilen
Ladda ner Windows Media Player 10 om du inte kan se bildspelen!

På vår skola har vi ett fritids med 2 hemvisten:
Ballongen och Fjärilen

Följ gärna vårt arbete på bloggen, välkomna in genom att klicka här.

 
På Ballongen går barn från förskoleklass - åk 1
Antal barn: 30

På Fjärilen går barn från åk 2 - åk 5
Antal barn: 40
 
Vi som jobbar på fritids:
Eva Johansson               Förskollärare   Ballongen
Göran Karlsson Förskollärare Ballongen

Anna Nilsson Hugo         Förskollärare   Ballongen
Martin Lampa Lärare i Musik Ballongen/Fjärilen

Karin Nordgren              Förskollärare    Fjärilen
Eva Bylin                       Fritidspedagog Fjärilen           
Anna Sehlstedt Assistens Fjärilen

Verksamheten ska bedrivas i en demokratisk anda.
Vårt mål är att barnen på fritids:
 
-visar medkänsla
-tar ansvar
-använder ett vårdat språk
-är rädda om vår miljö och värnar om skolans mångfald
-att känna sig accepterade och trygga i gruppen
-förstår och själv visar att alla har lika värde
 
Fritidsverksamheten ska komplettera skolan. Barnen ska ges utrymme för fri lek, inne/utevistelse och planerade aktiviteter där barnen själva väljer.
 
 
Så här kan en dag på fritids se ut:

 
Vi öppnar på Ballongen kl. 6.30. Mellan 7.00 - 7.30 serveras frukost till de barn som önskar det i skolrestaurangen.

Sedan går vi ut och har utevistelse till det ringer in kl. 8.15.
Under skoldagen samarbetar fritids med skola och förskoleklass i olika former.

Det ger oss en bra helhetssyn över barnets dag.

Efter skoldagens slut är barnen på fritids. Vi äter mellanmål och har sedan utevistelse och olika inneaktiviteter, bild och form, lek och rörelse, skapande m.m.

Vi stänger gemensamt på Ballongen kl. 17.30.

 
Se exempel på våra aktiviteter i bildspelen till vänster

Hade du nytta av informationen?  
(19 röster)
Vad brukar du göra på fritids?
- Leka och väva, säger elev i IK3.
Vad är det bästa med fritids?
- Att man får pyssla, säger elev i Ik3.
Vad brukar du göra på fritids?
- Rita och leka, säger ele vi Ik4.
Vad är det bästa med fritids?
- Man kan vara med kompisar, säger elev i Ik4.
Vad brukar du göra på fritids?
- Pyssla, gå till Dungen och leka, säger elev i IK4.
Vad heter ditt fritids?
- Fjärilen, säger elev i IK4.

Innehåll

Hedlundaskolan
Lilla gatan 1
903 22 Umeå

Sidan granskad av

Marie Karling

2014-01-08 19.18

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.