Barnrättsveckan

Under v. 43 så genomfördes barnrättsveckan på hela skolan. Vi i förskoleklassen pratade om barn konventionen på barnens nivå. Vi pratade om hur vi har det i Sverige och hur andra barn har det i sina länder. Vi såg film med en liten filur som kallar sig Fn -filuren. Han reser runt på uppdrag från Fn-generalen och besöker länder där Fn hjälper till. Vi fick se hur barn har det i bla.Guatemala och Botswana.  Vi målade också flaggor från alla världens länder
Vi avslutade veckan med storsjung tillsammans med hela lågstadiet. Vi sjöng sånger om fred och vänskap.
Hade du nytta av informationen?  
(10 röster)

Innehåll

LimeparkMenu: Sidan null har felaktigt metadatavärde i "start". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Sidan granskad av