Bilder från olika aktiviteter i förskoleklass, bla. mattelek, miniutflykt, frilek.

Hade du nytta av informationen?  
(11 röster)

Innehåll

LimeparkMenu: Sidan null har felaktigt metadatavärde i "start". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Sidan granskad av