Välkomna till förskoleklass!


Sidan är under bearbetning.

Eva Johansson Förskollärare Förskoleklass/Fritids
Hade du nytta av informationen?  
(23 röster)

Sidan granskad av

Marie Karling

2014-08-18 20.24

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.