Förskoleklass
Vi är 18 elever i klassen; 9 flickor och 9 pojkar

Personal som arbetar i klassen:

Eva Johansson Förskollärare Förskoleklass/Fritids
Göran Karlsson Förskollärare Fritids
Anna Nilsson Hugo Förskollärare Förskoleklass/Fritids
Karin Nordgren Förskollärare Fritids
Martin Lampa Musiklärare Fritids
Eva Bylin Fritidspedagog Fritids
Anna Sehlstedt Assistent Fritids
Hade du nytta av informationen?  
(23 röster)

Sidan granskad av

Marie Karling

2013-08-26 21.28

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.