Hedlundaskolans mål och visioner

På Hedlundaskolan arbetar vi efter ett inkluderande, språkutvecklande och identitetskapande arbetssätt.

På Hedlundaskolan ska alla elever synliggöras utifrån sina styrkor. Eleverna ska utmanas av kunniga pedagoger som engagerar och entusiasmerar till lärande. Genom olika arbetsformer och flexibel lärmiljö med hög digital kompetens utvecklar eleverna sina kunskaper i skolans alla ämnen. Våra förväntningar på oss själva och våra elever är höga; ALLA KAN med de rätta förutsättningarna.

Alla elevers språkliga och kulturella bakgrund är en viktig del i elevernas fortsatta kunskapsutveckling och undervisningen ska kopplas till elevers intressen och tidigare erfarenheter. Från förskoleklass synliggörs och tränas språk på ett lekfullt sätt. Lärare arbetar språkutvecklande i skolans olika ämnen. Från och med årskurs 4 är det  möjligt att läsa fördjupad engelska samt arabiska och kinesiska på nybörjarnivå.

Arbetet med och för hållbar utveckling är centralt för Hedlundaskolan. I skolans styrdokument framgår det att skolan ska arbeta med att utveckla elevernas kunskaper om en hållbar livsstil men också att de ska få kunskaper i entreprenöriellt lärande. På Hedlundaskolan driver eleverna en second hand-butik. Arbetet med butiken är ett exempel på hur dessa delar från läroplanen kommer in i skolans praktik.

Hedlundaskolan ger eleverna en stimulerande och aktiv skoldag där det kreativa med bild, musik och rörelse är en naturlig del under och efter skoltid.

Skolans vision är att utbilda framtidens hållbara världsmedborgare. I detta ligger att våra barn och elever inte enbart tillhör sin stad och sitt land utan blir en del av världen som framtida världsmedborgare.

Hade du nytta av informationen?  
(80 röster)

Sidan granskad av

Anna-Lotta Fahlström

2015-02-20 13.25

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.