• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Kontakta oss

Här hittar du namn och telefonnummer till Hedlundaskolans personal.

Vid ledighet för en dag eller längre ifylls en ledighetsansökan och lämnas till klassläraren. Ledighetsansökan hittar du här.

Vad säger Skollagen om ledighet?
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.