Kontakta oss
Här hittar du namn och telefonnummer till Hedlundaskolans personal. Du hittar mentorer, fritidspersonal, modersmålslärare och många fler här i vänsterspalt.

Ledning

Funktion

Telefon

Mobil/mejl

Carina Axroth Skolområdeschef/Förskolechef 16 26 24 070-329 26 24
Linnea Palm Rektor grundskolan 16 26 35 070-345 24 09
      linnea.palm@umea.se

Administration

     
Helene Berglund Skoladministratör 16 27 21  
       

IT-pedagog

     
Peter Hjelm IT-pedagog för Centrala skolområdet   070-644 05 97
       

Vaktmästeri

     
Ronny Almkvist Vaktmästeri   070-238 30 15
       

Lokaler

     
Skolrestaurang   16 27 25  
Konferensrum   16 26 37  
Personalrum   16 27 18  
Hade du nytta av informationen?  
(80 röster)
Vid frånvaro och sjukdom

Ring i så god tid som möjligt vid tillfällig frånvaro och sjukdom.

Se vidare information om hur du kan göra för att anmäla frånvaro via telefon eller webben på sidan "Sjukanmälan för elever."

Ledighet

Vid ledighet för en dag eller längre ifylls en ledighetsansökan och lämnas till klassläraren. Ledighetsansökan hittar du här.

Vad säger Skollagen om ledighet?
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Sidan granskad av

Anna-Lotta Fahlström

2014-12-01 08.43

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.