Föräldrasamverkan

"Barnen och eleverna är vår gemensamma framtid."

Hedlundaskolan lägger stor vikt vid föräldrarsamverkan och samarbete. Som förälder tar du del av ditt barns utveckling genom utvecklingssamtalen. På föräldramöten får du information om verksamheten och en möjlighet att själv ställa frågor. I vardagen tar du del av verksamheten genom veckobrev som läraren skickar ut. Skolans hemsida är också en kanal för oss att ge information och berätta om vad som sker i verksamheten.

Hedlundarådet har en särställning i denna samverkan. Hedlundarådet representeras av föräldrar från varje klass, två pedagoger samt rektor.

Rådet karaktäriseras av engagerade föräldrar med idéer och tankar som skolans framtid; att få möjlighet till inflytande genom rådet ser vi på skolan som en framgångsfaktor för skolans utveckling.

Tillsammans finns vi för att skapa en god skola som leder till att barn och elever trivs och når skolans mål.

Välkommen att ta del av rådets minnesanteckningar, klicka vidare på länken i menyn till vänster.

Hade du nytta av informationen?  
(50 röster)

Innehåll

Hedlundaskolan
Lilla gatan 1
903 22 Umeå

Sidan granskad av

Anna-Lotta Fahlström

2014-11-25 15.48

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.