Eleverna - vår framtid

På Hedlundaskolan går eleverna i internationella klasser från årskurserna F-6. Hedlundaskolan en internationell skola med elever från hela världen. Därför kallar vi oss Hedlundaskolan - världens skola! Vi ser mångfald och olikheter som en styrka.

På Hedlundaskolan har vi engagerade elever som vill lära. För att veta mer om våra olika klasser och elevernas arbeten rekommenderar vi att läsa Hedlundaskolans bloggar. Länkar till bloggarna hittar du till vänster i menyn.

Vi arbetar aktivt med elevinflytande. Eleverna får på olika sätt och i olika sammanhang träna på elevinflytande. Precis som i ett demokratiskt samhälle innebär inflytande såväl rättigheter som skyldigheter. Lärande för hållbar utveckling är centralt för oss på Hedlundaskolan. Barnen och eleverna får i tidig ålder lära sig om miljön, hur vi uppträder mot varandra och hur vi tar ansvar för våra saker.

Elevrådet är en viktig del i lärande för hållbar utveckling och elevinflytande. Inför elevrådet håller varje klass  klassråd, där elevernas frågor diskuteras. Förra läsåret tog elevrådet beslut om vad skolan skulle köpa in till rasterna, vi diskuterade hur vi kan vara varandras förebilder och vi arbetade fram och beslutade om skolans ordningsregler.

Hedlundaskolan driver en second hand-butik. Butiken är öppen måndag-torsdag mellan 15-16. Barnen på fritids är delaktiga i att samla in, göra klar affären och sedan stå i affären. Välkomna in på ett besök!

Nu är du välkommen att gå vidare och läsa om skolans arbete med elevinflytande samt elevrådet, klicka på länkarna i menyn till vänster.

All personal på Hedlundaskolan


Hade du nytta av informationen?  
(72 röster)

Innehåll

Hedlundaskolan
Lilla gatan 1
903 22 Umeå

Sidan granskad av

Anna-Lotta Fahlström

2014-11-26 07.17

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.