Elevrådet

Eleverna är vår framtid!

På Hedlundaskolan arbetar vi med aktivt elevinflytande. Eleverna får på olika sätt och i olika sammanhang träna på elevinflytande. Precis som i ett demokratiskt samhälle innebär inflytande såväl rättigheter som skyldigheter.

Lärande för hållbar utveckling är centralt för oss på Hedlundaskolan. Barnen och eleverna får i tidig ålder lära sig om miljön, hur vi uppträder mot varandra och hur vi tar ansvar för våra saker.

Elevrådet är en viktig del i lärande för hållbar utveckling och elevinflytande. Inför elevrådet håller varje klass  klassråd, där elevernas frågor diskuteras. Förra läsåret tog elevrådet beslut om vad skolan skulle köpa in till rasterna, vi diskuterade hur vi kan vara varandras förebilder och vikten av att alltid säga hej till varandra och besökare, vi arbetade fram och beslutade om skolans ordningsregler.

På Öppet hus den 17 januari 2012 öppnades skolans Second Hand-butik. Butiken är öppen två eftermiddagar i veckan. Barnen på fritids är delaktiga i att samla in, göra klar affären och sedan stå i affären. Välkomna in på ett besök!

Nu är du välkommen att gå vidare och läsa om skolans arbete med elevinflytande samt elevrådet, klicka på länkarna i menyn till vänster.

All personal på Hedlundaskolan

Hade du nytta av informationen?  
(67 röster)

Innehåll

Hedlundaskolan
Lilla gatan 1
903 22 Umeå

Sidan granskad av

Marie Karling

2014-11-14 12.28

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.