Välkomna till Hedlundaskolan, Världens skola!

Tema "Equality" på mellanstadiet.

Eleverna i årskurs 4-6 har arbetat med ett tema på engelska om jämställdhet som vi har valt att kalla:

"Equality - We accept differences until the differences make no difference."

Det är en del av samarbetet med Dich Vong B Primary School i Vietnam.

Eleverna har fått fundera över vad jämställdhet betyder för dem och de har gjort handavtryck. Elevernas arbeten blev till en stor affisch och en film. Filmen kan ni titta på här:

Nyheter

I fokus
Länkbild till blogg Hedlunda
Hedlundaskolan är en av Världsnaturfondens modellskolor för hållbar utveckling. Vi arbetar för en utveckling som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.
Hedlundaskolan
Lilla gatan 1
903 22 Umeå

Sidan granskad av

Anna-Lotta Fahlström

2014-11-25 11.15

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.