Välkomna till Hedlundaskolan, Världens skola!

Välkomna till Öppet hus på Hedlundaskolan onsdag 28 januari!

  • Information om förskoleklass kl 18:00–18.30
  • Öppet hus för hela skolan kl 18.30–20.00


HärPDF är en inbjudan till kvällen och härPDF kan du ta del av programmet för kvällen.

Varmt välkomna till en kreativ och lärorik kväll!

Personalen på Hedlundaskolan


Nyheter

I fokus

Kalender

  • Matråd 15:e januari 12.30-13.15.
  • Elevråd 21:a januari 10.10-11.00.
  • Välkomna till Öppet hus på Hedlundaskolan 28:e januari kl. 18-20. 
  • Hedlundarådet träffas tisdag 3:e februari 18.00-19.30.
Länkbild till blogg Hedlunda
Hedlundaskolan är en av Världsnaturfondens modellskolor för hållbar utveckling. Vi arbetar för en utveckling som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.
Hedlundaskolan
Lilla gatan 1
903 22 Umeå

Sidan granskad av

Anna-Lotta Fahlström

2015-01-26 11.23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.