Välkomna till Hedlundaskolan, Världens skola!

Hedlundaskolan i Hanoi

Projektet med Hanoi och partnerskolan Dich Vong B är fortsätter. I september får vi besök av vår partnerskola. Läs mer om vårt projekt genom länken ESD (Education for sustainable development). På tisdag den 26 augusti får vi besök av vår partnerskola.

Nyheter

I fokus
Länkbild till blogg Hedlunda
Hedlundaskolan är en av Världsnaturfondens modellskolor för hållbar utveckling. Vi arbetar för en utveckling som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.
Hedlundaskolan
Lilla gatan 1
903 22 Umeå

Sidan granskad av

Britt-Inger Norberg

2014-10-10 13.25

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.