Hade du nytta av informationen?  
(29 röster)
Innehåll
Förskolan Gungan
Blomstervägen 21
918 31 Sävar

Sidan granskad av Britt-Inger Norberg

2010-12-20 10.13

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.