Förskoleråd

Föräldrasamverkan enligt skollag/läroplan
 
Syfte
  • Skapa en mötesplats för föräldrar och personal, där det ges möjlighet till samarbete mellan föräldrar och mellan föräldrar och personal.
  • Ge möjlighet att påverka och föra fram idéer.
  • Se föräldrar som en tillgång, resurs och bollplank.
  • Ett diskussionsforum för spridning till övriga föräldrar.
  • Ett samarbete där goda idéer tas upp som främjar förskolorna i centrala Sävar.
  • Ge föräldrar insyn i förskolans verksamhet.
 
Förskolerådets sammansättning
En - två representanter från varje barngrupps föräldrar. Två - tre personalrepresentanter per förskola. Rektor som ordförande.
 
Arbetsformer
Förskolerådet är rådgivande - rektor fattar beslut. Rådet träffas en - två ggr/termin. Minnesanteckningar skrivs och delges övriga föräldrar. Dagordning upprättas en vecka innan mötet och delges alla föräldrar.
Hade du nytta av informationen?  
(25 röster)

Minnesanteckningar


2011-04-12PDF
2011-10-11PDF

Sidan granskad av Helene Isaksson

2012-01-05 08.57

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.