En trygg 7-9 skola med goda studieresultat.

Umeå musikklasser och Umeå engelskklasser

Du kan välja att gå i vanlig klass på Grubbeskolan eller söka någon av våra profilklasser

Musikklass ( se film ) eller Engelskklass.

Vill du att gå i vanlig klass så har du många elevens val som du kan fördjupa dig i.

Läs mer om Grubbeskolan , våra inriktningar och profiler mm.


I nedanstående bildspel ser du en del av skolans skolgård och utemiljö

Elevrådet framför det nyplanterade äppelträdet. Äppelträdet är en genogående symbol för Grubbeskolan

Elevrådet framför det nyplanterade äppelträdet. Äppelträdet är en genomgående symbol för Grubbeskolan.

Lärare från Grubbeskolan utvecklar undervisning i Malaysia


Fredag den 26 september åkte fem lärare och två skolledare från Grubbeskolan samt skoldirektören till Malaysia. De ska under tio dagar utbyta erfarenheter med pedagoger från partnerskolan La Salle Secondary school i Kota Kinabalu på Borneo kring lärande för hållbar utveckling.

Läs mer om utbytetPDF        ta även del av  Grubbeskolans och La Salls blogg


Grubbeskolan
Lagmansgatan 37
903 55 Umeå

Sidan granskad av

Kerstin Mogren

2014-12-11 08.50

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.