En trygg 7-9 skola med goda studieresultat.

Umeå musikklasser och Umeå engelskklasser

Du kan välja att gå i vanlig klass på Grubbeskolan eller söka någon av våra profilklasser

Musikklass ( se film ) eller Engelskklass.

Vill du att gå i vanlig klass så har du en mängd elevens val att välja.

Läs mer om Grubbeskolan , våra inriktningar och profiler mm.


AnsökningsblankettWord (doc) AnsökningsblankettPDF (pdf)

I nedanstående bildspel ser du en del av skolans skolgård och utemiljö

Elevrådet framför det nyplanterade äppelträdet. Äppelträdet är en genogående symbol för Grubbeskolan

Elevrådet framför det nyplanterade äppelträdet. Äppelträdet är en genomgående symbol för Grubbeskolan.

Grubbeskolan
Lagmansgatan 37
903 55 Umeå

Sidan granskad av

Kerstin Mogren

2014-09-09 09.28

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.