Grubbeskolan - en trygg 7-9 skola med goda studieresultat.

Du kan välja att gå i vanlig klass på Grubbeskolan med många olika elevens val att söka till för att fördjupa dig i

På Grubbeskolan finns också Umeå musikklasser och Umeå engelskklasser, våra profilklasser som du kan söka till. 
Musikklass ( se film ) eller Engelskklass
.

Läs mer om Grubbeskolan , våra inriktningar och profiler mm.I nedanstående bildspel ser du en del av skolans skolgård och utemiljö

Elevrådet framför det nyplanterade äppelträdet. Äppelträdet är en genogående symbol för Grubbeskolan

Elevrådet framför det nyplanterade äppelträdet. Äppelträdet är en genomgående symbol för Grubbeskolan.

Lärare från Grubbeskolan utvecklar undervisning i Malaysia


Fredag den 26 september 2014 åkte fem lärare och två skolledare från Grubbeskolan samt skoldirektören till Malaysia. De ska under tio dagar utbyta erfarenheter med pedagoger från partnerskolan La Salle Secondary school i Kota Kinabalu på Borneo kring lärande för hållbar utveckling. Vecka 40  2015 gör besöker fler pedagoger från Grubbeskolan besök på La Salle Secondary school i Kota Kinabal för att fortsätta att tillsammans utveckla lärande för hållbar utveckling. 

Läs mer om utbytetPDF        ta även del av  Grubbeskolans och La Salls blogg


Verktyg och tjänster

Frånvaroanmälan sker i Lärum eller nu tillfälligt i början av terminen på tel 090-16 26 56.

Lärum

Prel schema 2015/16  Schemat är på prov de första skolveckorna

Grubbeskolan
Lagmansgatan 37
903 55 Umeå

Sidan granskad av Klas Göran Strid


2015-08-26 17.51

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.