Välkommen till Grisbacka skola!

Välkommen till skolan med det roliga namnet! Stadsdelen Grisbacka har fått sitt namn efter bröderna Griis, som var bosatta här på 1500-talet. Kom gärna hit och besök oss!

På Grisbacka skola har vi en gemensam värdegrund som ligger till grund för all verksamhet. Vi vill att alla ska känna sig trygga på skolan. Vi strävar också efter att var och en ska bemötas med tolerans, generositet och förståelse.

I fokus

Skolråd

Den 1 oktober är det dags för terminens första skolråd.


Om ni i klasserna inte har valt skolrådsrepresentant ännu kommer ni att göra det på kommande föräldramöte.

Varmt välkommen!

Inbjudan skolråd>>>PDF


Bilfri skolgård

Grisbackaskolans skolgård ska vara bilfri. Vi ber därför alla vårdnadshavare som lämnar sina barn med bil att inte köra in på skolgården och vid personalingången>>>

Verktyg och tjänster
Grisbacka skola
Grubbevägen 19
903 54 Umeå

Sidan granskad av Kristin Bergström


2015-09-14 20.36

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.