Välkommen till Grisbacka skola!

Välkommen till skolan med det roliga namnet! Stadsdelen Grisbacka har fått sitt namn efter bröderna Griis, som var bosatta här på 1500-talet. Kom gärna hit och besök oss!

På Grisbacka skola har vi en gemensam värdegrund som ligger till grund för all verksamhet. Vi vill att alla ska känna sig trygga på skolan. Vi strävar också efter att var och en ska bemötas med tolerans, generositet och förståelse.

I fokus

Välkomna till skolrådPDF

tisdag 7 oktober  klockan 18:30-20:00.

Vi träffas i personalrummet.


Skolval

Inför valet har även våra sexor och femmor på skolan fått göra ett regelrätt val, med röstbås, valurna, röstlängder och allt därtill.

Grisbacka skola
Grubbevägen 19
903 54 Umeå

Sidan granskad av

Kristin Bergström

2014-09-16 15.11

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.