Välkommen till Grisbacka skola!

Välkommen till skolan med det roliga namnet! Stadsdelen Grisbacka har fått sitt namn efter bröderna Griis, som var bosatta här på 1500-talet. Kom gärna hit och besök oss!

På Grisbacka skola har vi en gemensam värdegrund som ligger till grund för all verksamhet. Vi vill att alla ska känna sig trygga på skolan. Vi strävar också efter att var och en ska bemötas med tolerans, generositet och förståelse.

I fokus

Chatta med Barnombudsmannen

Torsdag den 16 april kl. 10-11
Tema: Kränkande behandling i skolan

Skolråd

Torsdag 16 april kl 18.30-20.00.

Inbjudan>>>PDF

Lokala studiedagar under vårterminen


Måndag den 13 april är verksamheterna i förskoleklass, skola och fritids stängda.

Anledningen är att all personal har fortbildning.

Onsdag 13 maj har skolan studiedag och är stängd, fritidshemmen har öppet som vanligt denna dag. 


Bilfri skolgård

Grisbackaskolans skolgård ska vara bilfri. Vi ber därför alla vårdnadshavare som lämnar sina barn med bil att inte köra in på skolgården och vid personalingången>>>

Grisbacka skola
Grubbevägen 19
903 54 Umeå

Sidan granskad av Kristin Bergström


2015-04-14 08.59

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.