Personal Fridhemsgymnasiet

Sign Namn Tel arb Arbrum Arbetsområde
ABR Ababou, Rachid 090-16 37 45 N202-204 Samordnare modersmål
ABC Ahlberg, Camilla 090-16 30 82 P80 Speciallärare gymnasiesärskolan Tjänstledig
  Alhakim, Ibrahim 090-16 58 55, 070-607 06 50 S202 Koordinator Språkintroduktion
ALJ Alm Johan 090-16 29 30, 070-672 92 95 Idrotten Lärare HA/IDR
  Andersson, Daniell 070-382 00 46 A104, aulahallen Skolvärd
ASM Andersson, Maria 090-16 29 92, 076-768 58 51, 090-16 24 68 (Dragonskolan) Studiecenter H1 Studie- och yrkesvägledare LLF
ANL Annelin, Malin 070-388 92 95 A2 Ungdomshandledare
  Arvidsson, Caroline     Lärare SvA
  Arvidsson, Åke 090-16 29 77, 090-16 29 14 M205/vaktmästeri Kopiering/vaktmästare
  Backman Löfgren, Cathrin 090-16 29 02, 070-779 56 88 Adm G2 Rektor HA, LLF, SA
  Bergman, Benny 090-16 58 50, 072-717 58 50 S209 Rektor IM
  Bergström, Ing-Mari   Studiecenter H1 Lärare Handelsämnen
BBC Blombäck, Charlotte 090-16 55 05 P80 Förstelärare gymnasiesärskolan
BLM Bonnedahl, Margareta 090-16 37 41 Adm G2, S106 Lärare En
  Brandt, Lena 090-16 29 20, 070-222 29 20 Adm G2 Kurator (vikarie)
BS Brändström, Sven 090-16 37 43 G306 Lärare Ps, Sh
  Brännlund, Monica 090-16 58 53, 070-383 26 16 S212 Studie- och yrkesvägledare IM
  Brännström, Thomas 070-264 39 57, (090-16 37 42) P3 Lärare Hi, Sa Föräldraledig vt -16
BMK Burman, Katarina 090-16 37 41 G306 Lärare Re, Sv, Dr
BSG Burström, Grethel 090-16 58 51 Adm G2 Studie- och yrkesvägledare
BLN Bylund, Nils 090-16 58 56 S403 Stödpedagog IM
  Bäckman, Marie 090-16 29 28   Prod. ledare Måltidsservice
CLS Callow, Susanna 090-16 29 21 P10 Specialpedagog Eng
  Claeson Söderström, Carina 070- 686 37 07 Adm G2 Rektor RL, VO, AHV, HRB
DBB Dahlberg, Boel 090-16 58 59 S302 Lärare IM Sv, Eng, Hi
DGE Dahlgren, Erik 090-16 37 42 Studiecenter H1 Lärare Sv, En
  Dahlgren, Mikael 090-16 29 11, 16 29 12, 070-331 39 12 Vaktmästeri Samordnare serviceorganisationen
DST Dahlström, Tomas 090-16 29 64 Biblioteket Lärare En
ELH Edlund, Hans-Olof 070-375 10 57 C651 Dragonskolan Bagerilärare
  Edvinsson, Lars 072-730 74 42   Naturkunskapslärare
ELD Eklund, Dennis 090-16 58 59, 070-264 43 24 Adm G2 Lärare YI Svets
EME Engman, Elin 090-16 55 08 K108 Lärare SvA, Spanska
ENJ Eriksson, Johan 090-16 58 59, 16 29 30, 070-528 29 18 S302, Idrotten Lärare IM Matte, Idrott
ESK Eriksson, Kia 090-16 29 83, 070-310 50 85 B-huset Gymnasiesärskolan
  Eriksson, Lena 090-16 29 67 Cafeteria Cafeteria
FNL Filén, Lars 090-16 55 11, 070-268 47 63 P50 Lärare RL
FBÅ Forsberg, Åsa 070-264 39 57, (090-16 37 42) P3 Förstelärare Sh, Ps
FNM Frank, Maritha 090-   Lärare Eng, Sh, Ge
FHG Frykholm, Gunilla 070-260 23 18 Adm G2, S403 Studiekonsulent
GBA Greggas Bäckström, Anna 090-16 55 07 M203 Lärare Eng, SvA, Sv
  Hedenberg, Eva 070-375 09 86 H Studio 1 Lärare VO
HQM Hällqvist, Maria 070-635 03 13 Studiecenter H1 Elevassistent
HJS Hjort, Sören 090-16 49 54, 070-341 00 06 Adm G2 YI
HFA Huitfeldt, Åke 090-16 29 30 M205, Idrotten Lärare Idh
HÄM Hägglund, Maria 090-16 55 14 M204 Lärare Gysär
HLM Hägglund, Milton 090-16 55 06 M203 Lärare Gysär
ISL Israelsson, Lillemor 090-16 37 44, 070-236 08 39 G306 Lärare VO
  Johansson, Daniel 090-16 29 96 H208 IT-tekniker
JSE Johansson, Elin 090-16 55 26 M201 Lärare SvA, Idh, So
  Johansson, Erland 090-16 29 94, 070-341 68 09 H208 Datatekniker
JHY Johansson, Yvonne 090-16 55 05 P80 Lärare Gysär
JSD Jonsson, Daniel 090-   Speciallärare Första Rummet
JOD Jonsson, David 090-16 58 59 S302 Lärare IM Mu, Eng, Re
AJE Jonsson, Emil 090 - 16 55 09 M204 Lärare IM Eng, SO
JOH Jonsson, Helena 090-16 37 43 G306 Lärare VO
JSS Jonsson, Stina 090-16 55 26 M201 Lärare IM SvA
KM Kalman, Martha 090-16 49 55, 070-690 14 28 K 109 Förstelärare SvA
  Karlsson Pennerud, ElinSofia 070-264 39 57, (090- 16 37 42) P3 Förstelärare Sv, En
KRM Khorasani Axelson, Maria 090-16 58 66 S209 Lärare SvA, It, samordnare IMSPR
KHB Kohl, Bertil 090-16 58 56 S403 Lärare IM (matte)
KSO Kristmansson, Olof 090-16 55 08 K108 Lärare IM (Ma, Fy)
  Kristoffersson, Maria 090-16 29 90 B-huset Gymnasiesärskolan
KSL Kriström, Lars 090-16 58 59 S302 Lärare IM (Fy, Ma, Ke)
KVE Kvarnbrink, Erika 090-16 58 59, 070-619 58 56 Adm G2 Lärare IM YI RL
LSR Larsson, Richard 070-375 03 85, (090-16 37 47) Studiecenter H1 Lärare Handelsprogrammet
LiA Lindberg, Annette 070-375 09 72 Adm G2 Elevassistent VO, IT
  Linderstedt, Malin 070-362 37035 Vaktmästeriet Serviceorganisationen
  Lindfors, Maria 070-236 08 39 G306 Lärare VO
LGM Lindgren, Michael 090-16 58 59 S302 Lärare IM (Sv, En)
NLL Lindgren- Norby, Lena 090-16 58 56 S403 Lärare IM (Sv, En)
LQU Lindqvist Ulla 090-16 55 20, 070-268 47 36 N202-204 Lärare RL
OSJ Ludvigsson, Jonna 090-16 55 26 M201, S106 Lärare IM (SvA), Bild
LBA Lundberg, Aina 090-16 55 07 M203 Lärare IM (SvA)
LBO Lundberg, Olle 090-16 55 11, 070-268 47 36 P50 Lärare RL
LGC Lundgren, Christina 090-16 29 64 P60 Speciallärare Ma
  Lundgren, Ingrid 090-16 29 70 Biblioteket Bibliotekarie
FBV Lundström, Vera 090-16 37 42 Adm G2 Förstelärare Ma, lärare Ryska
LGJ Löfgren, Johan 090-16 55 08 K108 Lärare IM Ma, Bi
MGJ Mangos, Jeanette 090-16 29 88 L101 Lärare Bild, Foto
MSE Mannberg, Sven-Erik 070-235 37 32 C651 Dragonskolan Lärare Bageri
MTL Matson, Lligo 070-376 18 44 Studiecenter H1 Lärare Ma, Handel
  Mattisson, Mikaela     Lärare SvA, So
MKL Matushkina, Lina 090-16 29 30 Idrotten Lärare Idh
MRJ Morén, Joel 090-16 58 66 S202 Samordnare informationsansvaret Umeå kommun
NSJ Nordenstam, Jennie 090-16 55 08 K108 Lärare IM (SvA), Eng
NLF Norlén, Fredrik 090-16 55 20, 070-268 47 36 N202-204 Förstelärare RL
NY Nyberg Boström, Ingrid 090-16 29 22, 070-611 01 19 Adm G2 Specialpedagog
  Nygren, Marie 090-16 29 79, 070-235 15 50 Adm G2 Kommunikatör
  Nylander, Jonas   B-huset Gymnasiesärskolan
  Nyström, Sven-Erik 090-16 29 38, 072-211 29 38 Vaktmästeriet Serviceorganisationen
OLS Ollander, Sven 090-16 58 52 S211 Studie- och yrkesvägledare IM
  Olsson, Maria 090-16 29 25, 070-388 65 50 Vid matsalen Skolsköterska
  Palm, Linnea 090-16 P80 Lärare Gymnasiesärskolan
PSH Persson, Helena 090-16 37 42 P3 Förstelärare Nk
  Persson, Katrin 090-16 29 16, 070-514 30 89 Adm G2 Schemaläggare, vikarieanskaffare
  Perstrand, Benita 090-16 29 32, 070-655 33 94 S204 Kurator IM
RHA Renhorn, Anders 090-16 58 56 S403 Stödpedagog IM
RSE Renström-Bengtson, Eva 090-16 29 36 S213 Speciallärare IM
RSH Rosenqvist Helena   P9 Lärare Gymnasiesärskolan
SSF Sandström, Fredrik 090-16 29 17, 070-276 06 64, 090-16 24 68 (Dragonskolan) Studiecenter H1 SYV Lärlingsutbildning
  Segerstedt-Clode, Stina 090-16 29 24, 070-274 37 13 Vid matsalen Skolsköterska IM
SLA Selberg, Annelie 090-16 58 54 S207 Kurator IM
  Stefansson, Jonathan   B-huset Gymnasiesärskolan
SNT Stepanova, Tatiana   Adm G2 Lärare SvA
SBL Strömberg, Louise 070-264 39 57 P3 Lärare Sv
SGM Strömgren, Mia 090-16 29 26 S404 Speciallärare IM (IA)
  Sundelin, Anna 070-397 59 52 S202 Rektor Språkintroduktion
  Swärd, Elenor 090-16 55 05 M202 Gymnasiesärskolan
  Syd, Britta 070-247 69 16 P60 Studiekonsulent
STE Söderström, Erik 090-16 55 08 K108 Lärare Ma, No på IM
THA Thulesson, Asta 090-16 37 44 G306 Lärare VO
  Tarchouni, Khadouja 070-277 92 95 A104, aulahallen Skolvärd
UEB Ulvenfalk, Britt-Inger   P80 Lärare Administration, Gysär
  Vallin, Maria 0730-42 60 55 M204 (ingång via M202) Studie- och yrkesvägledare Första rummet/På Rätt Köl
VHC Van Hooff, Clara 090-16 58 56 S403 Stödpedagog IM
  Vanvreten, Michael 090-16 55 14 P80  
WHG Wikholm, Gudrun 090-16 29 83, 090-16 29 90 B-huset Gymnasiesärskolan
WLÅ Wiklund, Åsa 090-16 58 59 S302 Stödpedagog IM
  Wikström, Vanja 090-16 55 22 Biblioteket Biblioteksassistent
  Yngvesson, Sonia 090-16 58 58 (16 29 09) S210 Administratör
  Åkerlund, Marina 090-16 55 05 M202 Gymnasiesärskolan
ÅSI Åstrand, Ingela 090-16 P3 Lärare Filosofi
OMB Öhman, Bo 090-16 55 06 P80 Gymnasiesärskolan
Hade du nytta av informationen?  
(78 röster)

Sidan granskad av Marie Nygren

2016-02-01 10.39

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.