Busstider


Från Vasaplan till Forslundagymnasiet - Hållplats A

Måndag - fredag

07.45 Från Vasapan hållplats A till Forslundagymnasiet

08.13 Från Vasaplan hållplats A till Forslundagymnasiet


Från Forslundagymnasiet till Vasaplan

Måndag - torsdag

15.55 Från Forslundagymnasiet till Vasaplan


Fredag

13.30 Från Forslundagymnasiet till Vasaplan

Dessa turer går endast skoldagar.

Turlista linje 78PDF


Vid felanmälan om buss - ring Nobina 090-340 81 00.

Busskort

Busskort kan sökas till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du har mer än 6 km med närmast farbara cykel- eller gångväg från din hemadress till skolan. Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din hemadress till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning.

Om du behöver busskort av medicinska skäl och inte uppfyller 6 km-gränsen behöver du skicka in ett läkarintyg från den behandlande läkaren tillsammans med din ansökan.

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag. Läs här för mer information om försäkringar.

Viktig information till dig med busskort

Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätorttrafiken är möjlig. Om du vill köpa till "utökad giltighet" kan du göra det på Umeå busstation.

När du åker med Länstrafikens skolbusskort måste du kunna legitimera dig med skolkort eller godkänd legitimation om föraren ber om det eller vid en biljettkontroll. Om du inte kan legitimera dig eller busskortet används felaktigt kan busskortet dras in. Du får dessutom betala en straffavgift.

Om du får inackorderingstillägg eller flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad tills du lämnar tillbaka kortet.


Hade du nytta av informationen?  
(70 röster)
Kontakt busskort

Ingela Lönneborg
Tel 090-16 41 61

Viktigt om busskortet

Du ska behålla ditt busskort under alla dina tre år på skolan!

Var rädd om busskortet, det är värt flera tusenlappar! Skulle du tappa bort kortet kan du köpa ett nytt på kansliet för 300 kr.

Se linje 16 (Umeå - Vindeln) och 115 (Umea-Hissjö-Tavelsjö)

Ansökan om busskortPDF

(öppnas i nytt fönster)

Sidan granskad av Siv Andersson

2016-01-18 08.12

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.