Trädgårdsutbildning grund 43 veckor

Utbildningsstart

Upprop sker måndag 14 augusti klockan 13.00 i dagrummet i huvudbyggnaden på Forslundagymnasiet.

Första dagen blir det presentation av utbildningen, lärarna och eleverna. Vi går igenom schema och kursplaner, och om vi hinner går vi runt på området.

Varmt välkommen!

Grundläggande trädgårdsutbildning för dig som vill arbeta yrkesmässigt inom trädgårdsbranschen, men saknar utbildning och erfarenhet. Utbildningen ger en bred kunskap med fokus på trädgårdsskötsel och odling. Praktik och teori knyts ihop i de olika kurserna. Mycket av den praktiska utbildningen sker på skolan.

Utbildning inom trädgård för vuxna ger dig grundläggande kunskaper i bland annat växtkunskap, marken och växternas biologi, trädgårdsodling, skötsel av utemiljöer och trädgårdsmaskiner.

Utbildningen är på heltid och kan inte läsas på distans.

Avslutad utbildning ger goda möjligheter på arbetsmarknaden och till fortsatta studier till trädgårdsmästare.

Vi startar 14 augusti!

Välkommen!


Kurser

I kursen Marken och växternas biologi behandlas mark-, vatten- och klimatförhållanden, växtarter samt kretsloppet i mark och vatten.

I kursen Växtkunskap lär man sig om många olika växter, växternas funktion i olika miljöer, plantering, jordförbättring., med mera.

Beskärning och trädvård ger grunderna i beskärning av träd, häckar och buskar.

Kursen Skötsel av utemiljöer behandlar skötsel av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse samt skötsel av friluftsområden och golfbanor.

Ämnet Odling i växthus behandlar yrkesmässig produktion av prydnadsväxter och grönsaker i växthus. Dessutom behandlas kretsloppstänkande och övriga miljöaspekter i samband med odling och annan användning av växthus.

Kursen Trädgårdsanläggning 1 behandlar anläggning av hårdgjorda ytor och vegetationsytor i olika miljöer som parker, bostadsområden, kyrkogårdar och trädgårdar.

Övriga kurser som planeras att ingå i utbildningen är

  • Trädgårdsodling
  • Trädgårdsodling - grönsaker, bär, frukt
  • Trädgårdsmaskiner
  • Entreprenörskap och företagande.

Utbildningen är på 1 000 gymnasiepoäng.

Hade du nytta av informationen?  
(91 röster)
För mer information kontakta

Forslundagymnasiet
Tel 090-16 41 60

Elisabeth Vallrud
Trädgårdslärare
070-606 89 37

Jonas Stenlund
Rektor
070-616 24 17

Mer information om ansökan finns på Viva Väglednings hemsida.

Terminstider 2017-2018

Höstterminen 2017
2017-08-14 - 2017-12-22
Vecka 33–51, 19 veckor
380 CSN-poäng

Vårterminen 2018
2018-01-08 - 2018-06-22
Vecka 2-25, 24 veckor
480 CSN-poäng

Med reservation för ändringar.

Terminstider 2017

Vårterminen
2017-02-20 - 2017-06-30
Vecka 8-26, 19 veckor
380 CSN-poäng

Höstterminen
2017-08-14 - 2017-12-22 Vecka 33-51, 19 veckor
380 CSN-poäng

Vårterminen 2018
2018-01-08 - 2018-02-09,
Vecka 2-6, 5 veckor
100 CSN-poäng

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-06-26

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.