Mark och anläggning grundutbildning, 40 veckor

Utbildningsstart

Upprop sker måndag 21 augusti klockan 13.00 i dagrummet i huvudbyggnaden på Forslundagymnasiet.

Första dagen blir det presentation, vi går igenom schema och kursplaner, och om vi hinner går vi runt på området.

Hjärtligt välkommen!

Utbildning inom mark och anläggning för vuxna ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom markarbeten för vägar och ledningar, gröna ytor samt platt- och stenbeläggningar.

Utbildning på hjullastare och grävmaskiner ingår (yrkesbevis). I kurserna ingår också kunskaper om markdränering, kabelläggning, vägtrummor, stensättning, anläggning av gröna ytor, uteplatser och planteringar, samt inte minst hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö. Miljöaspekten vävs in i de flesta momenten.

Här ingår kunskaper om olika materials hållfasthet, packningsförmåga, dräneringsegenskaper, med mera.


För vem?
Utbildningen inom mark och anläggning vänder sig till dig som har intresse för markarbete, anläggningsmaskiner, vill använda både huvud och händer, samt vill ha ett fritt och självständigt yrke. I utbildningen ingår både teori och praktiska övningar. Utbildningen är på gymnasienivå, för vuxna. Förkunskaper är grundskola eller motsvarande. Krav på B-körkort (bifoga kopia i din ansökan).


Kursinnehåll
I utbildningen ingår 900 gymnasiepoäng obligatoriska kurser. Utbildningen är på heltid och kan inte läsas på distans. Läs om kurserna här.


Tid och plats
Grundutbildningen startar 21 augusti 2017 på Forslundagymnasiet. Utbildningen är på totalt 40 veckor.


Arbetsmarknad
De finns goda jobbutsikter inom mark- och anläggningsbranschen. Behovet av att rekrytera anläggningsarbetare ökar under det kommande decenniet. Stora investeringar i vägar, järnvägar och andra anläggningar är planerade inom den statliga sektorn. Pensionsavgångarna inom yrket beräknas att bli mycket stora de närmaste åren.

Hade du nytta av informationen?  
(90 röster)
Information

Upplysningar
Forslundagymnasiet
tel 090-16 41 60

Michael Pihlgren
maskinlärare
tel 070-565 11 09

Lasse Johansson
maskinlärare
070-687 15 93

Jonas Stenlund, rektor
tel 090-16 41 63
070-616 24 17


Studievägledning

Information om intagningen
ges av studievägledare på
Viva Vägledning 090-16 17 20.

Du ansöker på Viva Väglednings hemsida.

Terminstider 2017-2018

Höstterminen 2017
2017-08-21 – 2017-12-22
(v 34-51), 18 veckor
360 CSN-poäng

Vårterminen 2018
2018-01-08 – 2018-06-08
(v 2-23), 22 veckor
440 CSN-poäng

Med reservation för ändringar.

Terminstider 2017

Vårterminen
2017-02-20 - 2017--06-16
(v 8-24), 17 veckor
340 CSN-poäng

Höstterminen
2017-08-21 - 2017-12-22
(v 34-51), 18 veckor
360 CSN-poäng

Vårterminen 2018
2018-01-08 - 2018-02-09
(v 2-6), 5 veckor
100 CSN-poäng

Innehåll

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-06-26

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.