Innehåll

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-08-15

Utbildningar på Forslunda

Gymnasieutbildningar

Naturbruksprogrammet (NB)


Lärlingsutbildning

Gymnasiesärskola


Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Inriktning Mark och anläggning. Ansökan görs till Dargonskolan. Teoretiska ämnen läser du på Dragonskolan och alla yrkesämnen på Forslundagymnasiet.


Vuxenutbildningar

- Arbetsmarknadsutbildning trädgård och lantbruk, 40 veckor

- Mark och anläggning, grundutbildning 40 v, 900 gymnasiepoäng

- Trädgårdsutbildning, grund 43 veckor, 1 000 gymnasiepoäng

- Yh-utbildning Driftledare Lantbruk  200 Yh-poäng

- Yh-utbildning Trädgårdsmästare

- Lärlingsutbildningar

- Kortare kurser (Gröna Navet)


Forslundagymnasiet erbjuder utbildningar inom de gröna näringarna, allt från korta kurser inom till exempel Trädgårdsodling och Djurens välfärd och ekonomi till gymnasieutbildning inom djur, natur och teknik.

Vi har samarbete med näringslivet inom de gröna näringarna. Många praktikplatser finns hos våra samarbetspartners.

Gröna Navet

I Gröna Navet finns cirka 15 intressenter i Västerbotten inom de gröna näringarna. Uppdraget är att samordna kompetensutvecklingen för lantbruksföretagare eller för de som tänker bli företagare inom jordbruk, trädgård och kompletterande verksamhet till lantbruket.
Gröna Navets hemsida

Hade du nytta av informationen?  

(60 röster)
Nyfiken på Naturbruksprogrammet?

Kolla in filmerna om Naturbruksprogrammet:
- Djur
- Lantbruk

samt Naturuksskolornas förenings film och hela Natur-bruksprgrammet.

Besök Forslunda på prao eller praso!

Bra på växter, djur, maskiner? Ta vara på din talang. Välj ett yrkesprogram. Ett smart val.

Språkintroduktion
Kontakt

Rektor
Cathrin Backman Löfgren
Mobil 070-779 56 88

Studievägledare
Susanne Olsson
Tel 090-16 41 68

Behörighetskrav till nationella program

För yrkesprogrammen är grundkraven betyg i engelska, matematik, svenska och ytterligare fem ämnen.

Om du vill ha mer information om gymnasieskolan så kontakta din studievägledare.


* Introduktionsprogram - Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik inför ditt gymnasieval - läs här.


Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-08-15

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.