Grön miljö målet för blivande trädgårdsmästare

Det finns platser dit decembermörkret och kylan aldrig når.
En sådan plats är växthusen på Forslundagymnasiet i Umeå.
Där pågår länets första trädgårdsmästarutbildning.

 
Inriktning är mot hälsa, livsmiljö och ledarskap.
- Jag vill gärna jobba med design av trädgårdar, berättar Anna-Maria Johansson, en av de 22 eleverna.
Hon är i grunden sjuksköterska, men har alltid burit på ett trädgårdsintresse och går nu den tvååriga kvalificerade yrkesutbildningen (KY) för att sadla om.

 
Attraktiva miljöer
- Min tanke är att starta eget och jobba med design, främst i det större formatet, mot bostadsrättsföreningar och större ytor. För mig är det viktigt att människor kan vistas i miljöer som är trivsamma. Det är också attraktivt för en fastighet att folk som bor där trivs.
Utbildningen är på 80 poäng och startade i november förra året. Eleverna har antingen en grundutbildning i trädgård eller yrkeserfarenhet och ett stort intresse för för trädgård. Det berättar projektledare Kerstin Fahlman-Noord, en känd profil i trädgårdssammanhang i Västerbotten, som bland annat skapat och ansvarar för Sinnenas rum på idrottsmedicinska enheten vid Umeå universitet.

 

Kerstin Fahlman-Noord, projektledare KY-utbildning Trädgårdsmästare
Välbefinnande
- Grundtänket är att gröna miljöer har en positiv inverkan på välbefinnandet. Det gäller både arbetet, i boendet och inom omsorgen, säger hon.
I utbildningen utgår man från det norrländska klimatet, både när det gäller växter och växthus. Man lär sig trädgårdsplanering, odling, anläggningsarbeten, skötsel och underhåll av utemiljöer samt ekonomi och entreprenörskap. Man läser till och med en golfkurs.
- Hela tiden anlitar vi föreläsare med spetskompetens i de olika ämnena, berättar kerstin Fahlman-Noord.
Ungefär 30 procent av tiden är eleverna ute på praktik på olika arbetsplatser, som Svensk markservice, kyrkogårdsförvaltningen, Umeå kommun, Hanskogs och Rydlinge, men även på Rosendahls och Bergianska trädgården i Stockholm.

 
Utbildad urmakare
- Jag har varit hos allt från landskapsarkitekter, till markanläggning och blomsteraffär, berättar Ulrika Forsberg, utbildad urmakare, som först gick en grundutbildning i trädgård på Forslunda innan hon sökte till KY-utbildningen.
I dagarna har Forslundagymnasiet lämnat in en ansökan till KY-nämnden om att starta ännu en utbildning i ämnen hösten 2007.
- Och vi hoppas på ett svar i slutet av januari. Vi hoppas också att den nya regeringen inte rör KY-utbildningarna eftersom de leder till jobb. Statistik visar att så många som 75-78 procent av eleverna får arbete efteråt, säger Fahlman-Noord.

Lena D Lindström
Västerbottens Kuriren 4 dec 2006

Hade du nytta av informationen?  
(6 röster)

Sidan granskad av

2006-12-22

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.