Demobild

Fler får för ett hållbarare Västerbotten!

Gillar du får eller vill ha öppna, betade marker i din bygd? Har du en företagsidé eller kreativa förslag på utveckling lokalt som du vill bolla med andra, och där fåren kan vara en pusselbit? Passa i så fall på att haka på projektets lokala grupper och träffa andra! Projektet bidrar med stöd och kunskap så att ni kan gå från tankar till handling! 

 

Bjurholmsgruppen, Gräsmyr, Sorsele och Vännäs har startat.

Fler grupper på gång i Umeå och Skellefteå 

Vi bygger lokala nätverk av fårföretag och fårintresserade, erbjuder gratis gårds- och fältvandringar, kurser och webinarer och mycket annat som ger dig kunskap och inspiration att komma igång eller utvecklas vidare! Kanske blir det även lite vallhundsuppvisning eller chans att följa med som herde för en stund?

Det är inte bara frågor om fårproduktion och företagande som tas upp, utan även de värdefulla möjligheter fårnäringen har att bidra med för ett rikt och och öppet odlingslandskap. Kunskap om restaurering av naturbeten, gynnande av arter för biologisk mångfald genom betesdrift i kulturlandskapet och inspiration till samverkan med andra i bygden kommer också att få utrymme i projektet.

 

Bli fårfrälst du med – alla får vara med för fler betande får och öppna landskap i Västerbotten!

Anmälan

Din medverkan är gratis och din enda förpliktelse blir att bidra med just dina egna önskemål, perspektiv och kunskaper.

Välkommen med din anmälan för mer information!

Gröna Navet 090-16 41 83 eller e-post gronanavet@umea.se.

Hade du nytta av informationen?  
(12 röster)
Demobild
Ullihop

Startseminarium 10 juni i Hörnsjö. Läs mer här!PDF

Kontakt

Catarina Ottosson
Husdjurslärare Forslundagymnasiet och projektledare för Fler får i Västerbotten
070-699 42 24

Följ Fler får i Västerbotten på Facebook och på bloggen.

Facebook

Blogg

Innehåll

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-06-01

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.