Minerarflugor i korn
Minerarfluga
Fluglarv
En ca. 2mm lång fluga som landar på bladen.
En larv av minerarfluga

larvutveckling
Flugan gör näringsstick i bladet. Honorna lägger då ägg också. Från ägget utvecklas en larv som gnager sig fram genom bladet ned mot bladets mitt eller längre.

Bekämpning kan sättas in mellan stråskjutningens början fram till att flaggbladet börjar komma fram om det är rikligt med stick på bladen. Se rekommendationerna.

2001 var angreppen rikliga. 2002 slutade angreppet i tid för att inte göra störra skada. Hur det blir i år får vi se.

Bekämpning i samband med ogräsbekämpning har provats på två platser vid olika tidpunkt. Vi följer upp effekten.

Torsten Lindberg

Hade du nytta av informationen?  
(11 röster)

Innehåll

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av

2005-02-24

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.