Veckorapport v.26
Utvecklingsstadiet är nu mellan

DC 12 - två blad utvecklade
och
DC 32 - stråskjutningen har börjat och två ledstycken är långa(övre >2cm).

Minerarflugans näringsstick är rikliga i 7 av 13 observationsfält.
Mineringar i blad börjar visa sig (nedre bilden). Se kartan!

Sköldfläcksjukan börjar göra sig gällande där ensidig kornodling förekommer.

Fläckar på bladen av manganbrist förekommer i många fält.
Ej att förväxla med bladfläcksjuka.

Ogräsbekämpningsåtgärder har satts in i fälten (mekaniska och kemiska).
Mer om det senare.

Torsten Lindberg

Hade du nytta av informationen?  
(11 röster)
Sköldfläcksjuka
bladminering

Innehåll

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Anonymous

2005-01-25 12.48

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.