Fläckar på bladen
Manganbrist
Att dessa fläckar uppstår i år beror av allt att döma på att jorden har varit luftig. Då oxiderar manganet och blir svårtillgängligt. Särskilt jordar med högt pH kan drabbas.

På lätta jordar med högt pH brukar mangan tillsättas vid ogrässprutning på många håll i Sverige.
De manganpreparat som finns idag kostar ca. 50 kr per ha.
Söderöver har man fått 15% skördeökning eller mer, så det är av allt att döma, en mycket lönsam tillsats vid sprutning om man har bristsymtom.

Hade du nytta av informationen?  
(11 röster)

Innehåll

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Anonymous

2005-01-25

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.