Elevhem

Ditt första egna boende

När Du flyttar till elevhemmet på Forslundagymnasiet brukar det för de flesta vara första gången man har ett eget boende utanför föräldrahemmet. Detta är en helt ny situation för Dig, som är rolig, spännande och lärorik. Men att “bo själv" ställer många nya krav på Dig!

Hundar på elevhemmet
Du som läser inriktning Djur med yrkesutgång Hund kan ta med dig din hund till ditt boende på elevhemmet. Det tillkommer 350 kronor per månad för dig som har med dig hunden.

 

Kostnad
Du betalar 2 920 kronor per månad under september till maj, 940 kronor för augusti 2016 och 1 460 kronor för juni 2017.

Då ingår logi, frukost, förmiddagsfika och middag under vardagar. Dock ej middag fredagar. Lunch ingår för alla på gymnasiet.

Regler och hyreskontrakt

Elevboende på Forslundagymnasiet - alla gymnasieelever som hyr rum på Forslundagymnasiet förbinder sig att efterleva överenskomna regler.

Dokument för utskrift

Här kan du läsa och skriva ut regler för elevhemmet.PDF

Här kan du läsa och skriva ut vad som gäller om att ha hund på elevhemmet.PDF

För hösten 2017 gäller att din hund får flytta in tidigast 4 september.

Lediga rum

Har vi några lediga rum hyr vi ut dem! Ska du till exempel vara med på tävlingar på Hippologum, delta i någon kurs på Gröna Navet, vara med i någon fotbollscup?

Under dagtid kan du ringa Gunilla Sandberg, ansvarig för elevhemmet, mobil 070-557 65 08.

Forslundagymnasiet hälsar Dig välkommen till elevhemmet!
Hade du nytta av informationen?  
(52 röster)
Information

Fritidsledare
Måndag - torsdag
klockan 17-22
Mobil 070-606 27 38.

Elevhemsföreståndare
Gunilla Sandberg
klockan 7-16
Mobil 070-557 65 08
e-post

Inackorderingstillägg


Går du på Forslundagymnasiet och har lång resväg eller lång restid till och från ditt föräldrahem, kan du välja att bo på elevhemmet här på Forslunda. Du kan ansöka om bidrag, inackorderingstillägg, för dina ökade kostnader.

Läs mer

Innehåll

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-06-12

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.