Sjukanmälan och frånvaro

Det är viktigt att du anmäler all form av frånvaro från skolan. Frånvaro utan giltig anledning accepteras inte. Det kan både påverka din chans att uppnå bra betyg och innebära förändringar kring din rätt till studiemedel via CSN.


Vårdnadshavare (till omyndig elev) eller myndig elev gör sjukanmälan eller frånvaroanmälan via lärplattformen Lärum eller per telefon 090-16 64 00, se nedan.

Om en elev blir sjuk under skoldagen kan eleven även anmäla detta till sin mentor eller till Servicecenter.

Skolan kan vid behov begära att eleven styrker sin sjukfrånvaro med giltigt intyg.

 

Frånvaroanmälan:

 1. Telefontjänst

 • Ring 090-16 64 00
 • Ange elevens personnummer
 • Personnumret ska anges på följande sätt: ÅÅMMDDNNNN
  Exempel: 9908140001

  Bra att känna till
  Frånvaroanmälan via telefontjänsten registrerar frånvaro för en heldag i taget. Om man ringer efter klockan 12:00 kommer frånvaro att registreras för följande heldag. 

 

 2. App för Skola24

 • Registrera ett användarkonto till Skola24 Mobilapp på adressen: umea.skola24.se
 • Ladda sedan ned appen Skola24 Mobilapp till smartphone eller läsplatta via App Store eller Google Play.
 • Ange domänen umea.skola24.se
 • Skriv in ditt användarnamn och lösenord

3. Logga in via www.umea.se/larum

Vårdnadshavare når Skola24 Frånvaro från www.umea.se/larum.

 • Välj "Frånvaro" om du vill komma direkt till tjänsten Skola24 Frånvaro
 • Om du väljer att logga in i Lärum under "Alla tjänster" finner du tjänsten Skola24 Frånvaro i menyn under ditt barn

Ledighetsansökan

I arbetet med att främja närvaro är Forslundagymnasiet ytterst restrektiv med att bevilja ledighet från undervisningen. Vi har som policy att inte bevilja ledighet vid nationella prov.

Skolk

Om du är borta från lektioner utan att ha sjukanmält dig eller ansökt om ledighet och inte fått den beviljad räknas det som skolk. Vid upprepad frånvaro kommer målsman att kopplas in för att göra en utredning tillsammans med dina lärare och elevhälsan. Vid omfattande skolk kommer en rapport dessutom att skickas till CSN och du riskerar då att bli av med ditt studiestöd och andra eventuella bidrag som är sammankopplade med din närvaro i skolan.

Om du uteblir från undervisningen under mer än en månad i följd, utan att det har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha slutat på utbildningen och du förlorar din plats på programmet.

Hade du nytta av informationen?  
(20 röster)

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-06-08

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.