Busstider

Buss 78

Från Umeå centrum hållplats A - under ombyggnation av Vasaplan går bussen från Rådhusesplanaden (se karta) till Forslundagymnasiet.

 

Måndag - fredag

07.45 Från Rådhusesplananden hållplats A till Forslundagymnasiet

08.13 Från Rådhusesplananden hållplats A till Forslundagymnasiet


Från Forslundagymnasiet till Umeå centrum - under ombyggnation av Vasaplan går bussen till Rådhusesplanaden (se karta)

Måndag - torsdag

15.55 Från Forslundagymnasiet till Rådhusesplananden


Fredag

13.30 Från Forslundagymnasiet till Rådhusesplananden

Dessa turer går endast skoldagar.

Turlista linje 78PDF


Vid felanmälan om buss - ring Nobina 090-340 81 00.

Busskort

Har du mer än sex kilometer från din bostad, där du är folkbokförd, till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar om du har rätt till busskort och gör din ansökan här.

Bor du i en annan kommun än Umeå kommun gör du din ansökan här.

Om du har fått busskort och har mer än 4 km från din hemadress till närmaste busshållsplats kan du dessutom ansöka om kontantersättning.

Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare är du endast berättigad till busskort om båda dina vårdnadshavare bor inom Umeå kommun och det är mer än 6 kilometer till skolan från minst en av vårdnadshavarna.

Tillfälligt behov av skolskjuts på grund av olycka ansökes via och beviljas av försäkringsbolag. Läs här för mer information om försäkringar.

Ansök om busskort

Om du bor inom Umeå kommun kontrollerar du först att du har rätt till busskort genom att fylla i din bostadsadress i den digitala kartan (busskortskollen). Om du är berättigad till busskort kommer du att få en länk till en digital blankett som du fyller i. Du som har växelvis boende, fyller i adressen till den vårdnadshavare som uppfyller kraven för busskort. 

Ansökan om busskort för elever inom Umeå kommun: busskortskoll

Om du bor i en annan kommun ansöker du om busskort här.

Om du inte har möjlighet att fylla i ansökan digitalt kontaktar du busskortshandläggaren på skolan. För dig som börjar åk 1 kommer din mentor att vara dig behjälplig på uppropsdagen.

Viktig information till dig med busskort

Busskorten gäller under gymnasieutbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Kortet är giltigt under skoldagar hela skolgången. Kortet är personligt och ger dig två resor per dag på linje som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. Övergång till bussar i tätortstrafiken är möjlig.

När du åker med Länstrafikens skolbusskort måste du kunna legitimera dig med skolkort eller godkänd legitimation, om föraren ber om det eller vid en biljettkontroll. Om du inte kan legitimera dig eller busskortet används felaktigt kan busskortet dras in. Du får dessutom betala en straffavgift.

Om du får inackorderingstillägg, flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort. Om du inte lämnar tillbaka busskortet kommer du att få betala en kostnad som motsvarar busskortspriset varje månad  tills du lämnar tillbaka kortet.

Hade du nytta av informationen?  
(74 röster)
Kontakt busskort

Ingela Lönneborg
Tel 090-16 41 61

Viktigt om busskortet

Du ska behålla ditt busskort under alla dina tre år på skolan!

Var rädd om busskortet, det är värt flera tusenlappar! Skulle du tappa bort kortet kan du köpa ett nytt på kansliet för 300 kr.

Ansökan

Ansökan om busskort för elever som bor inom Umeå kommun.

Du som bor i en annan kommun ansöker om busskort här.

Se linje 16 (Umeå - Vindeln) och 115 (Umea-Hissjö-Tavelsjö).

OBS Nya turlistor från
11 december 2016.

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-06-20

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.