Bärbar dator - ditt nya redskap i skolan

Du som har börjat gymnasiet här på Forslundagymnasiet har nu fått din bärbara dator. Tillsammans med datorn fick du en del information, den viktigaste finns även samlad här.

Datorn är ett skolredskap - därför ska du alltid ha datorn tillgänglig i skolan.

Datorn ska tas med till alla lektioner där läraren inte utryckligt sagt något annat - du kommer under året att använda datorn på olika sätt i alla dina kurser. Du kommer att använda datorn tillsammans med Lärum (skolans lärowebb) för att få information och lämna in uppgifter till din lärare.

På lektionstid är det din lärare som bestämmer hur ni i klassen ska använda datorn - självklart får du inte göra något som stör med datorn (t ex chatta, spela, titta på film) utan att få lärarens tillstånd.

Spelar du upp något som låter (musik, film, spel) SKA du skaffa hörlurar och använda dessa - även i korridorer och uppehållsrum!

Tänk på att du alltid ansvar för att förvara datorn säkert - du får ALDRIG lämna den utom synhåll! Köp ett lås (100 kr) och lås in datorn i datorskåpet.

Använder du datorn hemma ska du be dina föräldrar kolla att er försäkring täcker datorn. Var också försiktig så inte datorn utsätts för slag/stötar eller kläms mot hårda föremål.

Frågor?

Har du frågor om elevdatorn - kontakta i första hand datatekniker Eric Nyström, tel 090-16 41 86, mobil 070-686 24 28.

Hade du nytta av informationen?  
(35 röster)

Sidan granskad av Siv Andersson

2016-01-07

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.