Mark och anläggning - både för vuxna och för gymnasieelever

Nu satsar Forslundagymnasiet på utbildning inom mark och anläggning för såväl vuxna som för elever som ska välja till gymnasiet.

Ny profil på Forslunda är inom anläggningssidan. I höstas började 16 vuxna elever sin 40 veckor långa utbildning inom anläggningsbranschen, en bransch som just nu är het. I Umeåregionen investeras det i vägar, järnvägar och andra anläggningar, arbetsmarknaden ser god ut för de som är klara med sina studier i juni.

Till hösten startar en ny efterfrågad omgång av utbildningen. Kurser som kommer att ingå i höstens utbildning är Hjullastare, Grävmaskiner, Anläggning och Gröna ytor.

Simon Jonsson är en av eleverna på utbildningen.

- Jag sökte hit för att lära mig köra stora maskiner, för att få behörighet att köra grävmaskin och hjullastare. Jag har tidigare jobbat inom entreprenadbranschen och tänker fortsätta med det efter mina studier på Forslunda, säger Simon.

Yrkesbevis som maskinförare är viktigt att ha när man ska söka jobb.

Förutom att lära sig köra stora maskiner lär eleverna sig om markdränering, kabelläggning, vägtrummor, stensättning, anläggning av gröna ytor, uteplatser och planteringar, samt inte minst hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö. Miljöaspekten vävs in i de flesta momenten.

Hade du nytta av informationen?  
(13 röster)
Kontakt
Michael Pihlgren
070-666 16 41

Lars Johansson
070-697 48 72

Gymnasieutbildning


I höst startar även gymnasie-utbildning inom mark och anläggning (en inriktning i Bygg och anläggningsprogrammet) på Forslunda.

 
- Vi ser ett stort värde av att redan ha vuxenutbildning inom mark och anläggning när vi nu får en klass i årskurs 1 på gymnasiet i höst. Vi har tillgång till alla maskiner och dessutom lämpliga lokaler och verkstäder för verksamheten, säger Michael Pihlgren.

 
Framtidsutsikterna inom anläggningsbranschen är mycket goda, menar Michael Pihlgren, utbildningsansvarig för mark och anläggning.

Innehåll

Föregående nyhet 
Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av

Siv Andersson

2012-03-29 15.18

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.