Kontakta oss

Funktion Namn/epost Telefon
     
Familjedaghem Bullmark Pia Spett 090-562 02, 070-376 5902
  Helen Brink 090-562 35, 073-048 7584
  Eva Olofsson 090-562 18, 076-128 7753
     
Familjedaghem Sävar Annika Sjöstedt 090-522 04, 070-392 8987
  Susan Westerlund 090-520 14, 070-710 8409
  Rose-Marie Jonsson 090-506 50, 070-238 2932
     
     
Förskolechef Åse Robertsson 090-16 40 08, 070-220 8101
Skolområdeschef Erik Nordahl 070-256 23 53
Administratör Helené Isaksson 090-16 40 16, 070-212 5982
Administratör Erica Hörnelid 090-16 40 73
     
     
Hade du nytta av informationen?  
(34 röster)
Anmäl frånvaro

Vid barns frånvaro kontaktas resp dagbarnvårdare. Se kontaktuppgifter till vänster.

Råd vid sjukdom:
Alla barn ska vara så friska att de orkar delta i aktiviteterna inne och ute i familjedaghemmen. Det kan vara svårt att avgöra om ett barn orkar delta i familjedaghemmets aktiviteter. Därför är det viktigt med en bra dialog mellan personal och föräldrar. Barnets allmäntillstånd får avgöra om barnet ska stanna hemma. Ett barn kan verka piggt hemma men det betyder inte alltid att man orkar vistas i en större grupp i familjedaghemmet.


  • Vid maginfluensa ska barnet vara hemma 48 tim. efter avslutad sjukdom.
  • Vid maginfluensa ska även syskon vara hemma —tänk på smittorisken.
  • En feberfri dag hemma efter feber.


   

Sidan granskad av Heléne Isaksson

2015-06-29 14.15

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.