Välkommen till Familjedaghemmen i Sävar

I Sävar är vi 6 dagbarnvårdare som finns i Sävar och Bullmark.

Verksamheten drivs i våra egna hem, och barnen får delta i den dagliga vardagspedagogiken. I våra familjedaghem är ca 5 barn i åldrarna 1 — 5 år placerade. Vi har ett väl fungerande vikariesystem som innebär att när ordinarie dagbarnvårdare är sjuk eller ledig vistas barnet hos någon annan dagbarnvårdare inom gruppen.

Vi har en utarbetad arbetsplan som vi jobbar efter.
 
Vi är ute mycket, tillsammans och enskilda, på lekplatser, i skogen, i pulkbacken mm.

Vårt mål är att få trygga och harmoniska barn.

I familjedaghemmen serverar vi näringsrik kost, vi följer oftast skolans matsedel.

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.